Športovci

Ponúkame Vám komplexné zastrešenie Vašej profesionálnej kariéry

- Analýza hráča

- Plánovanie kariéry

- Zastupovanie pri rokovaniach s klubmi

- Marketingové poradenstvo

- Zabezpečenie odbornej starostlivosti v oblasti tréningu a prípravy

- Príprava na drafty

- Zabezpečenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

- Zabezpečenie starostlivosti v oblasti športovej psychológie

- Sociálne poradenstvo

- Finančný menežment a Daňové poradenstvo