JOKERIT EUBA

Projekt JOKERIT EUBA otvára dvera mladým talentovaným ľudom v oblasti športu, marketingu, médií a manažmentu. Projekt vznikol na pôde Ekonomickej Univerzity v Bratislave v spolupráci s jej študentami pod záštitou organizácie Talent way.

Výsledkom spolupráce je vznik študentskej televízie JOKERIT TV a rôznych ďalších projektov zameraných na rozvoj talentu mladých ľudí.

JOKERIT TV https://www.facebook.com/jokeriteu/