Kluby

Ponúkame komplexné služby pre domáce aj zahraničné športové kluby

- Analýza klubu a plánovanie rozvoja s našou aktívnou účasťou

- Pokrytie športového trhu v Slovenskej republike

- Skauting

- Plánovanie podujatí a ich logistiku

- Zabezpečenie transportu a ubytovania

- Zabezpečenie DVD a Video záznamov zo zápasov